Familieopstelling

Als onderdeel van een familie neem jij een bepaalde rol in. De manier waarop er thuis met jou en de anderen wordt omgegaan, verloopt via een bepaald patroon en gaat eigenlijk onbewust. Hierdoor verloopt het contact tussen jou en de andere familieleden dus eigenlijk zonder bewust stil te staan bij je eigen gevoel.

Jeugd is bepalend voor je verdere leven

Elke familie heeft zo zijn eigen regels of verwachtingen die gelden voor de gezinsleden. Vanuit je jonge jaren heeft je familie dus invloed op de invulling van jouw leven. Wat je ouderfiguren je voordoen, ervaar je als “normaal”. Je kunt als kind niet kwalificeren wat je ouderfiguren met je doen. Niet altijd verlopen relaties binnen een familie, zoals dat zou moeten en daar kun je op latere leeftijd hinder van ondervinden.

Je loopt dus onbewust tegen hetzelfde patroon aan. In een familieopstelling creëer je bewustzijn. Dat kan gaan over klachten of problemen in je (liefdes) relatie, in je werk met collega’s of patronen.

Maak dan gebruik van een familieopstelling om helder te krijgen wat jouw positie is en hoe anderen zich tot jou verhouden. Het is een goede en erg krachtige manier om helder te krijgen wat ertoe heeft geleid dat jij met bepaalde vragen of problemen zit. Dat antwoord biedt veel opluchting.

Hoe werkt een familieopstelling?

Bij een familieopstelling wordt de geschiedenis van je familie zichtbaar gemaakt. Er wordt inzicht verkregen in de plek die jij inneemt binnen dit systeem oftewel jouw familie. Met een familieopstelling wordt ook helder hoe jij je verhoudt tot de anderen die onderdeel uitmaken van dat systeem. Knelpunten worden zichtbaar en van daaruit kan worden gewerkt aan een oplossing.

Loop jij regelmatig tegen hetzelfde patroon aan? Met een familieopstelling wordt duidelijk hoe een terugkerend (negatief) patroon ontstaat en belangrijker nog wat jouw bijdrage hierin is. Door dit te begrijpen is het mogelijk om belemmeringen te leren en te gaan herkennen waar ruimte is om jouw gedrag om te buigen naar gedrag dat wèl werkt voor jou.

Inzicht met familieopstelling

Na de familieopstelling vind jij:

 • Rust
 • Acceptatie
 • Een andere manier om naar situaties te kijken
 • Inzicht en betekenis van ervaringen

Vraagstukken bij een familieopstelling

Bij een familieopstelling helpt het als je bepaalde vragen hebt die via de familieopstelling aan bod kunnen komen. Hierbij kun je denken aan vragen als:

 • Waarom verlies ik energie als ik in gezelschap ben van….?
 • Hoe hou ik de balans tussen mijn eigen kinderen en die van mijn nieuwe partner?
 • Hoe komt het dat ik mijn gedragspatroon herhaal terwijl ik er zo graag vanaf wil?
 • Hoe zorg ik dat mijn kinderen opgroeien zonder mijn problemen over te nemen?
 • Hoe maak ik mezelf beter zichtbaar in mijn relatie of in mijn werk?
 • Hoe kan ik beter samenwerken?
 • Waarom voel ik me zo vaak afgewezen of niet serieus genomen?

Hoe verloopt een familieopstelling?

Bij een familieopstelling zijn deelnemers en plaatsvervangers (representanten) aanwezig. De representanten zijn er om de rol van jouw familieleden of elementen uit jouw thema of vraag in te nemen. Er wordt altijd begonnen met een korte uitleg, zodat je weet wat het inhoudt en wat je met deze manier kunt bereiken.

Iemand die een vraag inbrengt wordt op aangeven van de begeleider gevraagd om representanten uit de aanwezigen te kiezen. Doordat de representanten weergeven wat zij voelen en ervaren ontvouwt zich als het ware een levend tafereel waarin onbewuste elementen duidelijk worden. Op deze manier wordt het onzichtbare voor jou ineens zichtbaar. Dit zorgt voor inzicht en dat maakt het eenvoudiger voor jou om stappen te zetten.

De ervaring leert dat bij een familieopstelling zowel de representanten als de deelnemers vaak verrast zijn door de beweegruimte die ontstaat. Een familieopstelling is ook voor representanten heel leerzaam.

Contact opnemen
Denk je dat een familieopstelling ook voor jou werkt? Neem in dat geval contact met mij op, dan kijken we samen hoe we gaan starten.